WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


Alder-bern keatsen 26-5-2013

Hoewol it oan'e ein fan'e dei wat k‚lder waard, ha wy it mei it ‚lder-bern keatsen tige troffen mei it waar. Der is keatst yn trije klassen, haadsaaklik yndield op it nivo fan de bern.

A-klasse:
1e priis Peer de Bakker en Jip de Bakker
2e priis Hester de Boer en Laurens Lageveen

B-klasse:
1e priis Harold de Boer en Bram Koning
2e priis Joost Wilks en Jan Boersma

C-klasse:
1e priis Hester v.d. Meer en Gertjan v.d. Meer
2e priis Rixt Visser en Theo Visser

 

Fotoarchyf

  Keatskamp jongerein 21 & 22 april
  JŻns Strjittekeatsen foar de jeugd
  KNKB Famkes t.i.l. 27 augustus 2017
  Frouljus PC 2017
  Frouljus PC 24 augustus 2016
  Frouljus PC woasdei 19 augustus 2015
  Bangmapartij 3 maaie 2015
  KNKB Skoaljonges 6 july
  Pearkekeatsen 15 juni 2014
  Alder-bern-keatsen 18 maaie
  Jeugd + Ledekeatsen 4 mei
  Bangma Partij 2014
  KNKB Famkes ķtn. 25-8-2013
  Federaasje Ofdielingskompetysje Welpen Famkes
  Federaasje Littenseradiel ‘fdielingskompetysje Welpen Jonges
  Federaasje Littenseradiel ‘fdielingskompetysje Skoallejonges/ famkes
  Alder-bern keatsen 26-5-2013
  KNKB Pupillen Famkes A
  KNKB pupillen famkes A
  KNKB Pupillen Famkes B
  Federaasje partij 11-5-2013
  KNKB Famkes 26-8-2012
  KNKB pupillen jonges 26-5-2012
  Federaasje partij 12-5-2012
  KNKB pupillen 13-5-2012
  Ledenkeatsen snein 6 maaie 2012
  Famkes KNKB
  Jan Suierveld Skille
  KNKB-partij senioren d.e.l.
  KNKB Skoallefamkes
  Jeu de Pelote ledekeatsen
  KNKB Pupillen jongens
  Ledenkeatsen
  Federaasje keatsen
  Famkes ķtnoeging KNKB
  Jeu de Pelote ledenpartij
  Alder bern keatsen
  Astrid sportprijzen partij
  Famkes ķtnoeging
  Finale Jeu de Pelote