WOLKOM | AGINDA | PELOTE | JEUGD | FOTO'S | KONTAKT | STIPERS                BANGMA PARTIJ | FROULJU'S PC


''Jan Bogtstra'',Frjentsjer:
1967,1972,1976,1985,1986,1988,1989,1991,1992

''Minnertsga'',Minnertsgea:
1994,1995,1996,1997, 2000, 2005, 2006

''Eendracht'',Harns:
1954,1957,1958,1960,1961,1965 + finalist yn 1951 en 1952

''L.K.C. Sonnenborgh'',Ljouwert :
1948,1953,1966,1969,2008 + finalist yn 1951

"Pim Mullier, Wytmarsum:
2004, 2007, 2009, 2010

''Winsum'',Winsum:
1973,1977,1980

''Willem Westra'',Arum:
1955,1993 + finalist yn 1952

''Nije Kriich'',Weidum:
1942,1963

''Sint Annaparochie'',Sint Anne:
1947,1982

''Makkum'',Makkum :
1956,1959

''V.V.V.'',Berltsum:
1970,1971

''Foarút'',Marsum :
1974,1975

''Bolsward'',Boalsert :
1978,1981

Wezon ''De Sterke Earm'',Grins:
1998, 1999

 

 #bangmapartij